Speerpunten Ovnv

Speerpunten Ondernemers Vereniging Naarden-Vesting

 1.Toeristisch – en historisch belang van de Vesting

Toeristische aantrekkingskracht van de historische omgeving versterken:
– door samen op te trekken met diverse organisaties in de Vesting;
– door actief mee te denken over de ontwikkelingen van o.a. A. Dortsmanplein, passantenhaven, Burg. Wesselingpein etc.

2. Verkeersbeleid/Parkeerbeleid

Klanten en bezoekers moeten dichtbij winkels en horeca gratis kunnen parkeren.(gesprekspartner blijven over dit beleid met de gemeente en andere belanghebbenden).

3. Vergunningenbeleid

Minder regels en meer meedenken.(flexibele invulling daghoreca).

4. Economische activiteiten in vrijkomende gemeentegebouwen stimuleren

Door vertrek van de gemeentelijke organisatie kan leegstand ontstaan, maar het vrijkomen van panden biedt ook kansen voor nieuwe economische functies (b.v. Stadshotel). Dat wil de OVNV stimuleren door gesprekspartner te blijven o.a. over de functie van het oude stadhuis, het stadskantoor en De Hoed.

5. Ontwikkeling entree Burg. Wesselingplein

Gastvrije toegang van de Vesting stimuleren door aan te sluiten bij de ontwikkeling Burg.Wesselingplein.
(bij participatiefase vanaf het begin betrokken worden).

6. Ontwikkeling passantenhaven

Bezoekers uit de passantenhaven naar de Vesting halen t.b.v. alle ondernemers in de Vesting.(bij participatie vanaf het begin betrokken worden).

7Herontwikkeling Adriaan Dortsmanplein (Promersplein)

Na de succesvolle aanpassing van het Ruijsdaelplein vraagt ook dit onderdeel van de vesting om aanpassing/herontwikkeling; met behoud van de huidige invulling van de markt en het gratis parkeren.

Naarden-Vesting, juli 2015