Lidmaatschap

ONDERNEMERS VERENIGING NAARDEN-VESTING 

AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP

Bedrijf: .…………………………………………………………………………………………………

Branche: ……………………………………………………………………………………………….

Welk lidmaatschap is op u van toepassing:

Ο ZZP-er:

  (€ 50,00 lidmaatschap)

Ο winkelier/horeca in de Marktstraat en Cattenhagestraat:

(€ 100,00 lidmaatschap + € 100,00 bloembakken + € 100,00 feestverlichting)

Ο winkelier/horeca buiten deze straten:

(€ 100,00 lidmaatschap en indien van toepassing: € 100,00 bloembakken))

Het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar en is exclusief btw.

Naam: …….……………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………..

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………….

Email : …………………………………………………………………………………………………..

Kvk: ……………………………………………………………………………………………………..

Dit ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij Gerda Hafkamp van NATUURLIJK!, Marktstraat 6C, Naarden-Vesting of per email naar ovnv614@gmail.com

De factuur wordt u door onze penningmeester toegestuurd.

Voorwaarden, contributie, statuten, speerpunten etc. vindt u terug op www.ovnv.nl

Opzeggen lidmaatschap: schriftelijk en 3 maanden voor het einde van een kalenderjaar.

Ruimte voor opmerkingen, suggesties en aanvullende informatie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………………………………………..